Rozvrh kurzov

PONDELOK   17:00 – 18:00    Základy orientálneho-brušného tanca (lektorka Biba 0907 569 669)

UTOROK        17:30 – 18:30    Kurz bubnovania (lektorka Lucia 0948 814 414)

STREDA          18:00 – 19:00    Bolywood (lektorka Zuzana 0907 840

                        19:00 – 20:00    Egyptský foklór (lektorka Zuzana 0907 840 510)

ŠTVRTOK        18:00 – 19:00   Tanec s krídlami ISIS (lektorka Biba 0907 569 669

                        19:00 – 20:00   Tribal dance combo and drill (lektorka Biba 0907 569 669)

PIATOK          18:00 – 19:00    AFRO dance (lektorka Biba 0907 569 669)