Orientálna hudba

ORIENTÁLNA HUDBA

K orientálnemu tancu neodmysliteľne patrí orientálna hudba, známa svojou melodickosťou a rytmom. Na nás Európanov často pôsobí takáto hudba zložito a čudne, pretože sa v nej používa úplne iný systém tónov a iné rytmy, než na aké sme od malička v našom európskom okruhu zvyknutí. Orientálnou hudbou rozumieme hudbu indickú, čínsku, japonskú, kórejskú, vietnamskú, egyptskú a arabskú.
Pre potreby nášho orientálneho resp. brušného tanca vychádzame predovšetkým z hudby arabskej.
Arabská hudba zahŕňa širokú geografickú oblasť od pohoria Atlas, časť Sahary v Afrike, až po Perzský záliv a brehy Eufratu. V každej oblasti sa vyformoval osobitý hudboný štýl. Keďže orientálny tanec vyrástol na východnej hudbe, podlieha tak hudobnému štýlu tej ktorej oblasti (pozri viac v sekciu O tanci)
.

Okrem toho, že sa v arabskj hudbe používajú iné stupnice a iné časové štruktúry, používajú sa aj odlišné hudobné nástroje.
K typickým patrí

oud (Ud)

oud

Používa sa predovšetkým v Egypte. Má hruškovité telo s krátkym bezpražcovým hmatníkom a päť párov nylonových alebo kovových strún.

qanun (kanoun, kanun)

kanoun

Je podobný citare a obsahuje 63 až 84 strún. Interpret hrá
na struny s krátkym rohovinovým brnkadlom v jednej ruke
a s kovovým krúžkom v druhej ruke. Používa sa v arabských krajinách ako aj v Turecku.

západné husle (kamandscha, kamanga)

husle

Je štvorstrunový nástroj a je súčasťou arabských orchestrov. Od naších klasických huslí sa líši ladením a technikou hry.

rababah

rababa

Pozostáva pôvodne z jednej struny, ale dnes sa používajú aj dve. Je vyrobený z kokosovej škrupiny alebo korytnačieho panciera. Používa sa hlavne na doprevádzanie ľudových, hrdinských
a milostných eposov.

buzug (saz)

buzuq

Je všeobecne spojený s putovaním cigánov. Má podobne ako oud hruškovité telo, ale na rozdiel od neho má dlhší krk
a pražce.

ney (nay)

nei

Je dychový nástroj vyrábaný z bambusu alebo trstiny.
Na prednej strane má 6 dier a na zadnej 1. Obdobou tohto nástroja je ľudový nástroj mejwiz, používaný počas spoločenských podujatí ako napríklad svadba. Pozostáva
z dvoch píšťal a interpret používa pri hre tzv. kruhové dýchanie, aby vylúdil kontinuálny zvuk.

Celá arabská hudba je známa širokou škálou rôznych rytmov, ktoré sa vyludzujú na bubnových hudboných nástrojoch. Ikonou arabského bubnového nástraja je

darbuka (tabla, doumbek…)

darbuka

Má tvar kalicha, na ktorom je natiahnutá blana. Pôvodne bolo telo darbuky hlinené potiahnuté kožou z ryby, alebo iných zvierat. Dnes sa najčastejšie stretneme s darbukami, ktoré majú kovové telo a plastovú blanu. Je to veľmi dôležitý nástroj, pretože udáva prevažnú väčšinu pohybov tanečnice.
Darbuka sa uplatňuje ako sólový nástroj pri tanečných bubnových sólach (drum-solo) a je neodmysliteľnou súčasťou arabskej hudby.

Ďalšími bicími nástrojmi sú

riqq

riqq

Medzi bubnové nástroje patrí riqq , ktorý je podobný našej tamburíne. Pozostáva s kruhového tela pokrytého blanou
a čineliek upevnených po obvode tela.

bendir

bendir

Bendír je kruhový nástroj s priemereom 75 cm. V drevenom obvode je diera alebo vliačenina na palec, aby sa interpretovi lepšie držal. Blana je z kože. Bendír je často používaný
v marockej hudbe.

prstové činelky (cimbals, sagat, zills)

zills

Často ich tanečnica používa k doprevádzaniu tanca.

Okrem týchto najtypickejších nástrojov sa používa celý rad ďalších ako napríklad mihbaj, maqrunah, mizwid, quas´ah, naqqarah a ďalšie.

V arabskej hudbe môžme pozorovať tieto hlavné štýly:

Ľudový štýl
– v ktorom sa väčšinou hrá na pôvodné hudobné nástroje. Vyznačuje sa jednoduchov melódiou a silným chytľavým rytmom. Každá oblasť má svojský ľudový štýl ku ktorému prislúcha aj tanec.
Egyptský orchestrálny štýl
– ktorý sa vyvinul s egyptskou kinematografiou v 30. až 60. rokoch 20. storočia.
Turecký štýl
– je podobný egyptskej hudbe, ale používa sa viac dychových nástrojov ako hoboj, či klarinet.
Kabaretný štýl
– ktorý je komponovaný špeciálne pre tanec.
Vyznačujú sa melodickosťou.
Pop music
– moderná súčasná hudba Blízkeho východu
Zmes hudby Blízkeho východu s ostatnými kultúrami
– používa sa hlavne v tribal fusion tanečnom štýle.