2% firmy a živnostníci

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2022:
Ako poukážete percento zo zaplatenej dane ak ste firma, alebo živnostník a chcete pomôcť občianskemu združeniu? Je to ešte jednoduchšie ako si myslíte. V daňovom priznaní za príslušný rok pre právnické osoby sú na koncu tlačiva už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa:

  • IČO:  42212871

Obchodné meno: ORIENTALICO

Ulica: Žilinská cesta

Číslo: 2/11

PSČ: 034 01

Obec: Ružomberok

Stiahni si postup: postup pre poukázanie podielu zaplatenej dane pre právnické osoby 2022.01.13_6_PO_2022_IM

Sme veľmi vďační že ste sa rozhodli venovať podiel Vašej dane na podporu aktivít a kultúrneho diania v liptovskom regióne. Budeme sa snažiť získané prostriedky využiť zmysluplne, o čom Vám dáme report na našom facebookovom profile  https://sk-sk.facebook.com/orientalico/

video kanáli                    https://www.youtube.com/c/Orientalico

a našom kalendári        https://orientalico.sk/new/kalendar-akcii/

zdroje: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/DPPO/2022/2022.01.13_6_PO_2022_IM.pdf